ورزشکاری با لنت ترمز آفورتیس تیبا وزنه می زند

ترمزهای با کیفیت خوب تضمین اصلی ایمنی رانندگی شما هستند. دیسک‌ها و لنت ترمز آفورتیس تیبا ترمز بیشترین فشار را در هنگام ترمزگیری دارند.

دیسک به چرخ وصل شده است. تحت عمل پدال ترمز، مایع از طریق سیلندر اصلی به کالیپر منتقل می شود. این عمل لنت ها را به دیسک فشار می دهد. این امر باعث می شود تا سرعت چرخش چرخ کاهش یابد و در نتیجه خودرو ترمز شود.

دیسک‌ها و لنت‌های ترمز دارای قطعات فرسوده هستند. در هنگام ترمزگیری، اصطکاک بین دیسک و لنت ها باعث نازک شدن آنها به مرور زمان می شود. بنابراین عمر لنت بسته به تعداد و شدت عملیات ترمزگیری متفاوت است.

خودروهای مدرن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پیش‌بینی بررسی دیسک‌ها و لنت‌های ترمز را آسان‌تر می‌کنند. در نتیجه، در برخی از خودروها، هنگامی که لنت ترمز باید بررسی شود، چراغ هشدار روی داشبورد روشن می شود.

به طور متوسط ​​هر 30000 کیلومتر باید لنت و دیسک ترمز را چک کنید. اگر قبلاً هیچ نشانه ای از خرابی ترمز مشاهده نشده باشد (خراشیده، تاب خورده، ترک خورده، شکسته) این فرکانس تأیید است که باید مشاهده شود. این فرکانس به استفاده ای که از وسیله نقلیه خود می کنید نیز بستگی دارد.

لنت‌های ترمز سریع‌تر فرسوده می‌شوند و بنابراین باید بیشتر از دیسک‌های ترمز تعویض شوند. به طور کلی، دوام یک مجموعه لنت نصف یک مجموعه دیسک ترمز است. بنابراین می‌توانید دیسک‌ها را زمانی که دو دسته از پدها پوشیده شده‌اند، تغییر دهید.

برای بررسی خود دیسک های ترمز، بهتر است از قبل از حداقل ابعاد ضخامت دیسک که توسط سازنده تعریف شده است مطلع شوید. با تجاوز از حداقل شیب، سیستم ترمز کارایی بسیار کمتری خواهد داشت.

فاصله توقف در صورت ترمز اضطراری نیز بیشتر خواهد بود.

برای اطمینان، به یک دستگاه اندازه گیری به نام “پالمر” یا کولیس نیاز دارید. این به شما امکان می دهد با مقادیر تعریف شده توسط سازنده مقایسه کنید. اگر دیسک خراشیده شود، تعویض آن اجتناب ناپذیر است.

برای بررسی لنت های ترمز باید چرخ ها را بردارید و ضخامت پوشش آنها را بررسی کنید. این باید حداقل 3 میلی متر در جلو و 2 میلی متر در عقب باشد.